Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2017

meggyfinger
meggyfinger
Czasem najtrudniej jest postawić kropkę. Nadużywamy wtedy przecinków, chcąc przedłużyć to, co w rzeczywistości już dawno powinno mieć swój koniec.
Reposted fromsouxie souxie viacytaty cytaty
meggyfinger
1326 53b5 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

March 20 2017

March 19 2017

meggyfinger
4844 5087 390
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viaretro-girl retro-girl
meggyfinger
8939 ee38 390
Reposted fromretro-girl retro-girl
meggyfinger
Bywają takie dni, które może naprawić jedynie dźwięk Twojego głosu.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
meggyfinger
5848 97e6 390
Reposted fromnyaako nyaako viaretro-girl retro-girl
meggyfinger
7799 dd2b 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaretro-girl retro-girl
meggyfinger
5657 c718 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
meggyfinger
9142 7776 390
Reposted fromschwarzerwolf schwarzerwolf viacytaty cytaty
meggyfinger

Chętnie bym do was wyszedł, ale od trzech dni rozczulam się nad sobą i myślę, że potrwa to trochę dłużej...

— A. A. Milne - Kubuś Puchatek
Reposted fromMissMurder MissMurder viacytaty cytaty
meggyfinger
Zachwycamy się pozornym pięknem. Ta obsesja doprowadza tylko do tego, że dziewczyny mają bulimię i nerwicę. „Masz być piękna, szczupła, smukła!” – one są tym zaszczute. Ja teraz znam najpiękniejszych ludzi na świecie, bo prawdziwe piękno jest gdzie indziej. Ten jest piękny, w którym się pali, który ma pasję, miłość. Ile taki sparaliżowany chłopak wie o życiu! Bo inaczej patrzy. Siedzi przykuty do wózka i dopiero widzi, jakie niezwykłe jest życie. A my tego nie wiemy, bo najczęściej zajmujemy się głupotami.
— Anna Dymna
Reposted fromschwarzerwolf schwarzerwolf viacytaty cytaty
meggyfinger
5943 6368 390
wyparłam
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
meggyfinger
2677 9a08 390
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
meggyfinger
meggyfinger
6626 2657 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viabesomeoneelse besomeoneelse
meggyfinger
Lata, kochankowie, kieliszki wina,
to trzy rzeczy, których liczyć nie wypada.
— Age of Adaline
Reposted fromnivea nivea viaunspokennnn unspokennnn
meggyfinger
8552 6a95 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl